Alexander Andrews 636454 Unsplash Copy 3

Markedskommentar - 03.09.2020

Markedskommentar august

Globale aksjer opp mer enn 50 % fra mars - prisingen begynner å bli en utfordring

Optimismen var godt opprettholdt gjennom juli. Aksjemarkedene i ulike regioner i verden steg fra 4 % (Norge) til 7 % (USA) målt i lokal valuta. En styrket NOK ga imidlertid Oslo Børs en tetplass sammen med det amerikanske markedet når vi målet avkastning i NOK. Gjeninnhentingen i økonomiene fortsetter, og spesielt gjør dette seg gjeldende for vareforbruket blant husholdningene. Økonomiske nøkkeltall for juli og august indikerer tydelig at fallet i globalt BNP på ca. 9 % siden Q4/19 delvis vil bli reversert i løpet av dette kvartalet. Det amerikanske aksjemarkedet er nå tilbake på all time high igjen. Oppgangen er imidlertid veldig ujevn og er dominert av globale selskaper som har styrket sin posisjon gjennom 2020 (Amazon, Apple, Google etc.). Det er ventet kraftig forbedring i resultatutviklingen for børsnoterte selskaper fremover og fravær av klart negative nyheter forklarer hvorfor markedet foretrekker aksjer fremfor renteplasseringer med svært lave avkastningsmuligheter.

Illustrasjonsbilder Bw 070618 018 Msm 2Test2

Analyse - 31.08.2020

Aker traff karbonplanken

EU vil ha opp CO2-kvoteprisene, og EU styrer tilbudet av kvoter. Da kommer prisen til å gå opp, og investorer og bedrifter posisjonerer seg allerede.

Harald Magnus Andreassen 2020 August First Fondene

Markedskommentar - 18.08.2020

Videopresentasjon 17.august 2020 Del I v/Harald Magnus Andreassen

Her kan du se FIRST Fondene videopresentasjon fra 17.august 2020 med foredragsholdere:

Harald Magnus Andreassen (Sparebank1 Markets)

Martin Mølsæter (FIRST Fondene), forvalter av FIRST Generator og FIRST Globalt Fokus

Presentasjonen til Martin Mølsæter finner du her.

Martin Molsater First Fondene 2020 August

Markedskommentar - 18.08.2020

Videopresentasjon 17.august 2020 Del II v/Martin Mølsæter

Her kan du se FIRST Fondene videopresentasjon fra 17.august 2020 med foredragsholdere:

Harald Magnus Andreassen (Sparebank1 Markets)

Martin Mølsæter (FIRST Fondene), forvalter av FIRST Generator og FIRST Globalt Fokus

Presentasjonen til Harald Magnus Andreassen finner du her.

G Crescoli 364214 Unsplash

Markedskommentar - 05.08.2020

Markedskommentar juli

Historisk kraftig fall i økonomisk vekst - inntjeningen i børsnoterte selskaper ikke like svak

Juli ble nok en måned med god avkastning i aksje- og kredittmarkedene. Som vi har beskrevet før har gjeninnhentingen i økonomien etter at bunnen ble passert i april vært sterk (og klart sterkere enn ventet). Selv om den økonomiske veksten i 2. kvartal var historisk svak, klarte de børsnoterte selskapene å unngå like stort fall i inntjeningen som analytikere hadde forventet på forhånd. Overraskende "gode" inntjeningsresultater i Q2 har dominert oppblomstring av antall corona-tilfeller frem mot siste halvdel av juli, som trolig forklarer noe svakere vekstsignaler aller siste uker (smitte-oppblomstring er nå allerede på vei ned igjen). Høsten byr samtidig på mer enn nok av potensielle utfordringer for markedene - geopolitiske gnisninger (Kina-USA) og presidentvalg i USA for å nevne noen.

Martin First Fondene Kommentar

Analyse - 03.08.2020

Tid for å banke til i europeisk bank

Historisk har du aldri tapt penger og tjent i alle fall 100% ved å sitte med europeisk bank når prising har vært på dagens nivå pris/bok 0.5 i to år. Vi liker ING som har 80% oppside til der den var i starten av januar.